Overlevering 982M

17.06.2020

Stor stas med overlevering av ny Cat 982M til Jåbekk i dag!