Tjenester

Mobilknusing

Vi påtar oss både små og store oppdrag med grovknusing, finknusing og sikting av ulike fraksjoner. Vi har over 20 verk og er blant landets største operatører av mobile knuseverk. 


Verksted og servicebiler

Med eget verksted og lager på Jåbekk, dyktige mekanikere og to store servicebiler minimerer vi driftsstans og vedlikeholder maskiner og utstyr. 

Arbeidet utføres i hovedsak på eget utstyr men også på oppdrag fra andre. Via TT Anlegg AS kan vi i tillegg organisere boring, sprengning, tungtransport, massetransport, mm. Se www.ttas.no for mer info om vårt morselskap TT Anlegg AS. 

Vi samarbeider også med Asfalt og Betongknusing AS  (Jan Erik Stokkeland, tlf. 957 29 144)