Om TT Pukk

Terrengtransport AS startet med pukkverksdrift i 1983 og har vokst jevnt siden den gang. Fra 01.01.2012 ble pukkverksavdelingen skilt ut i eget selskap, TT Pukk AS.

TT Pukk AS er i dag en av Norges største operatører av mobile knuseverk. Kontor og verksted er lokalisert i Mandal, men virksomheten strekker seg i hovedsak over Agder og Telemark.

Vi påtar oss både små og store oppdrag med grovknusing, finknusing og sikting av ønskede fraksjoner. Med eget laboratorium holder vi oppsyn med kvaliteten i produksjonen, og kunden kan få full dokumentasjon på ferdigproduktene.

Som en del av TT-konsernet har vi god tilgang på blant annet sprengningsarbeid, tungtransport og maskiner for øvrig, og det bidrar til å gjøre oss mer fleksible og konkurransedyktige på pris. 


HMS

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Arbeid med tunge maskiner og stadig nye omgivelser gjør arbeidet krevende, og risiko må vurderes løpende. TT Pukk skal være en trygg og trivelig arbeidsplass. Alle ledd i bedriften skal bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, både internt og i forhold til kunder, samarbeidspartnere og leverandører. 

Vi arbeider også for en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig produksjon ved blant annet fokus på gjenvinning, støvdemping, avrenning og investeringer i el-drevet utstyr. 

Vi arbeider etter samme K/HMS-system som TT Anlegg, med tilpasninger der det er nødvendig. Les mer om hvordan TT håndterer miljø og bærekraft her


Kvalitet og trygghet

Vi har som mål å alltid levere kvalitet til en rettferdig pris. Vi ønsker å være en fleksibel og trygg leverandør og samarbeidspartner, som er ryddig og enkel å ha med å gjøre!Maskiner og produksjonsutstyr

Vi har omtrent 2200 tonn mobilt utstyr for knusing og sikting.

Grovverk:

1 Jonsson 1211 grovverk (2015) EL
2 Jonsson 1208 grovverk (2019/20) EL
1 Sandvik UJ440I grovverk (2015)

Sekundærknusere:
1 Sandvik US440i spindel (2018)
1 Metso LT300 HP

Finverk:
3 Jonsson W4800FSS finverk (2019) EL
1 Lokotrack LT1100 finverk

Sikt:
1 Jonsson W354 sikt (2018) EL
2 Jonsson W340 sikt (2019) EL
3 Jonsson LS1632 sikt (2018) EL
4 Keestrack Frontier (2016) EL
1 Keestrack Explorer sikt (2016) EL

Stackere:
1 18 m transportører
1 Telestack LF520 (2019)

Gravere:
1 Cat 349EL
4 Cat 352F (2019)
1 Cat 374F-XZ (2019)

Hjullastere:

6 Cat 982M 
4 Cat 980K
1 Cat 980M
2 Volvo L260 
3 Volvo L120
1 Komatsu WA320

Annet:
2 store servicebiler
1 sertifisert prøvelaboratorie for steinmaterialer
1 mobilt laboratorie for sikting mv. i felt
1 50-tonns piggmaskin
Montabert V65 hammer