Produkter

Knuste masser

  • Subbus: Strøsand, underlag til belegningsstein, kabelsand og gangveier. Også til komprimering/avretting i ringmur. (eks. 0-6 mm)
  • Grus: Bærelag til vei og tomter (eks. 0-32 mm), veigrus (eks. 0-12 mm)
  • Pukk: Vi har både grove og fine varianter til flere bruksområder, deriblant drenering, avretting, gårdstun og gangveier. (eks. 6-16 mm/ 32-64 mm)
  • Kult: Til oppbygging av tomter og vei, forsterkningslag, drenering og frostsikring. (eks. 0-120 mm/ 32-120 mm)
  • Sprengstein: Oppfylling av tomter. 
  • Knust asfalt: Vi gjenvinner asfalt slik at den kan brukes som alternativ til grus. (eks. 0-22 mm)

Natursand

Vi har sand til flere formål, blant annet som tilslag til mørtel og betong, til bruk under lekestativ (EU-godkjent) og til sandkasser.

Jord

Vi har både anleggsjord og hagejord med kompost. Jorda er en utvalgt blanding av kompostert matavfall, skogsjord og mineraler som gir jorda de nødvendige egenskaper for at gress og planter skal trives. Avfall Sør leverer komposten og står for blandingsforholdet i jorda vi selger. 

Se kart med våre avdelinger under fanen Kontakt

Knuste masser

Natursand

Hagejord