Ledige stillinger

Pukkverksbransjen er utfordrende og spennende. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige og ansvarsfulle ansatte. Vi ønsker at alle skal ha det trivelig på jobb og dyrke det gode samholdet i gjengen. Er du fleksibel, positiv og interessert i gode resultater passer du gjerne godt inn hos oss! Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger, men du er alltid velkommen til å sende en åpen søknad. Trykk her for søknadsskjema. 

Lærling

TT Pukk ønsker å stille opp for de unge som skal bygge fremtiden med god og seriøs opplæring. Vi har lærlinger både innen bergverk og industrimekanikk. 

Trykk her for søknadsskjema. 

Knuseverksoperatør

Med tungt utstyr og stadig nye omgivelser hviler det et stort ansvar på operatørene, særlig med tanke på HMS. Arbeidet består blant annet av å rigge opp og drive knuseverk på en sikker og effektiv måte, samtidig som det påses at ferdigvare blir levert som bestilt. 

Mekaniker 

Mekanikerne i TT Pukk arbeider både i verkstedet på Jåbekk og ute på anleggene. De utfører service, reparerer skader og jobber med utvikling av kreative løsninger for å effektivisere driften.